Verwarmingssystemen in de sector van de gekoelde opslag

A Definitie
Koudwinkels geven kou af aan hun omgeving. De grond onder de funderingen en vloeren absorbeert de kou, ondanks de isolatie. Als het vocht in de grond bevriest, kan de grond worden opgehoogd. Dit kan leiden tot schade aan gebouwen en funderingen. Daarom is een vorstbescherming in koelcellen noodzakelijk. De vorstbescherming biedt een betrouwbare voorzorgsmaatregel tegen vorstschade en vocht.